/

28 August 2023

De explosieve groei van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) onthuld: 425% investeringstoename in 3 jaar!

De afgelopen drie jaar is de investering in generatieve kunstmatige intelligentie (AI) met maar liefst 425% gestegen. Globaal gezien tonen in het bijzonder consultancybureaus, luchtvaartmaatschappijen en biotechnologiebedrijven een groeiende interesse in de potentie van deze technologie.

Generatieve AI is echter niet zonder uitdagingen en obstakels, vooral op het gebied van regulering. Zorgen over mogelijke fraude, discriminatie en prijsinflatie zijn enkele van de voornaamste zorgen die regelgevende instanties hebben omtrent AI. Leiders in de industrie beargumenteren dat regulerende interventie noodzakelijk is om deze risico’s te beperken.

Ondertussen pleiten oprichters en ondernemers voor beperkte restricties om innovatie te bevorderen. Aan de andere kant willen overheidsfunctionarissen bredere limieten om consumenten te beschermen. Dit delicate evenwicht tussen innovatie en consumentenbescherming is in veel opzichten de kern van het debat over de regulering van AI.

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is er een lappendeken van beleid dat gevestigde wetten gebruikt om technologie te reguleren. SSL/TLS-protocollen bieden een model voor AI-certificeringsnormen om consumentenbelangen te beschermen en innovatie te bevorderen. Overheden zouden deze protocollen moeten co-creëren en promoten om ze tot algemeen geaccepteerde en breed toegepaste standaarden te maken.

Bij het reguleren van AI zou de focus moeten liggen op het beschermen van consumentenprivacy, gegevensbeveiliging en intellectueel eigendom. Dit is vergelijkbaar met hoe het internet wordt gereguleerd. Het is belangrijk om te benadrukken dat het reguleren van AI niet zou moeten betekenen dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden.

In plaats daarvan zou de regulering een middenweg moeten vinden tussen het beschermen van de consument en het bevorderen van innovatie. Zo kan men ervoor zorgen dat de ontwikkeling en implementatie van generatieve AI op een veilige en controleerbare manier kan doorgaan, terwijl de technologie blijft evolueren en ons dagelijks leven verrijkt.

Laten we niet vergeten dat de uitdagingen waar we voor staan met de opkomst van generatieve AI zowel complex als veelbelovend zijn. Met het juiste evenwicht tussen regulering en innovatie kunnen we de vruchten plukken van deze opwindende technologie, terwijl we tegelijkertijd onze burgers beschermen tegen eventuele risico’s.