/

1 August 2023

Kickstarter verplicht transparantie bij gebruik van AI-gereedschappen voor inhoudsgeneratie

Kickstarter, het populaire crowdfunding platform, introduceert een nieuw beleid waarbij projecten die gebruik maken van AI-gereedschappen om inhoud te genereren, verplicht worden relevante details over hun gebruik van AI op hun projectpagina’s te onthullen. Het beleid is bedoeld om transparantie te bevorderen en vertrouwen te bouwen met de makers en ondersteuners.

Vanaf 29 augustus zullen projecteigenaren verplicht worden aan te geven welke onderdelen van hun project origineel zijn en welke zijn gecreëerd met behulp van AI-gereedschappen. Daarbij worden projecteigenaren ook verplicht om gedetailleerde informatie te geven over de bronnen van trainingsgegevens en hoe wordt omgegaan met toestemming en erkenning.

Die informatie zal nodig zijn bij de indiening van nieuwe projecten die de ontwikkeling van AI-technologie betreffen. De beleidsverandering vereist dat projectinzendingen een aantal vragen beantwoorden over hun gebruik van AI.

AI-componenten in geaccepteerde projecten zullen als zodanig worden gelabeld op de projectpagina. Het niet onthullen van het gebruik van AI kan leiden tot schorsing van het project.

Dit nieuwe beleid van Kickstarter is bedoeld om transparantie te bevorderen en vertrouwen op te bouwen met makers en backers. Het platform zal het beleid echter niet met terugwerkende kracht toepassen op projecten die voor 29 augustus werden ingediend.

In het verleden heeft Kickstarter al eens een generatief AI-kunstproject verboden en een ander project verwijderd dat AI gebruikte om een origineel stripboek te plagiëren. Dit beleid weerspiegelt de inspanningen van Kickstarter om de uitdagingen aan te gaan die worden gesteld door generatieve AI en om te zorgen voor een juiste erkenning en compensatie voor makers van inhoud.

Met deze nieuwe regels hoopt Kickstarter de ethische en morele dilemma’s die ontstaan door de toenemende integratie van kunstmatige intelligentie in creatieve projecten aan te pakken. Het is duidelijk dat het platform streeft naar een evenwicht tussen het stimuleren van innovatie en het beschermen van de belangen van zowel de makers als de backers.