/

28 July 2023

Europese autoriteiten onderzoeken controversieel Worldcoin project voor gegevensverzameling en privacy

Worldcoin, een project gestart door Sam Altman, de CEO van OpenAI, heeft twijfels opgewekt bij de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming. Het project is gebaseerd op het scannen van de ogen van mensen in ruil voor digitale tokens, een proces dat op zijn zachtst gezegd controversieel is.

Voor dit project zijn er pop-up locaties opgezet in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje waar individuen hun biometrische gegevens kunnen verstrekken en in ruil daarvoor Worldcoin tokens kunnen ontvangen. Het idee om biometrische gegevens te verzamelen en te gebruiken als onderdeel van een cryptocurrency project heeft echter een golf van bezorgdheid veroorzaakt bij gegevensbeschermingsautoriteiten in heel Europa.

Toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn bezig met het onderzoeken van de wettigheid van de gegevensverzamelings- en opslagpraktijken van Worldcoin. De Franse toezichthouder op gegevensbescherming heeft zijn onderzoek naar Worldcoin zelfs doorgestuurd naar de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit in Beieren.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU moet uitdrukkelijk en vrijelijk toestemming worden gegeven voor de verwerking van bijzondere categorieën gegevens, zoals biometrische gegevens. Dat roept vragen op over hoe Worldcoin deze toestemming krijgt en wat er gebeurt met de gegevens zodra ze zijn verzameld.

Het bestuur van Worldcoin is complex en omvat zowel winstgevende als non-profit organisaties. De Worldcoin Foundation is geregistreerd als de gegevensbeheerder, terwijl Tools For Humanity optreedt als gegevensverwerker.

De toestemmingsformulier voor biometrische gegevens van Worldcoin beweert dat persoonlijke gegevens niet kunnen worden verwijderd nadat biometrische gegevens zijn verzameld. Dit roept ernstige vragen op over de naleving van de AVG, waarbij het recht om vergeten te worden een fundamenteel principe is.

Europese privacywaakhonden maken zich zorgen over de praktijken van Worldcoin, maar het is nog te zien hoe snel ze maatregelen zullen nemen. Tools For Humanity beweert echter dat Worldcoin voldoet aan alle toepasselijke wetten en dat ze een gegevensbeschermingseffectbeoordeling hebben uitgevoerd. Ze hebben ook aangegeven dat ze eraan gecommitteerd zijn samen te werken met toezichthouders om aan alle eisen te voldoen.

Het Worldcoin project is een interessante case study in de voortdurende spanning tussen innovatie en privacy. Terwijl sommigen het zien als een spannende nieuwe ontwikkeling in de wereld van cryptocurrency, zien anderen het als een potentieel gevaarlijke inbreuk op de privacy. Het laatste woord zal waarschijnlijk bij de Europese toezichthouders liggen.