/

22 July 2023

Veiligheid, transparantie en innovatie: De nieuwste ontwikkelingen in de wereld van AI

OpenAI, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft, Meta en Amazon hebben vrijwillig toegezegd zich gezamenlijk in te zetten voor veiligheid en transparantie in kunstmatige intelligentie (AI). Deze toezegging omvat onder andere veiligheidstests voordat AI-systemen worden vrijgegeven, het delen van informatie over AI-mitigatietechnieken en het ontwikkelen van watermerktechnieken voor AI-gegenereerde inhoud.

OpenAI staat achter het idee om overheidstoestemming te vereisen voor de ontwikkeling van AI-systemen die krachtiger zijn dan hun huidige GPT-4. Hoewel dit zou kunnen bijdragen aan veiligheid en controle, kan het ook nadelige gevolgen hebben voor startups en open-source ontwikkelaars. Het kan hen mogelijk belemmeren om soortgelijke technologieën te ontwikkelen en de concurrentie aan te gaan.

Er zijn recente wijzigingen aangekondigd binnen OpenAI. Dave Willner, hoofd van de afdeling vertrouwen en veiligheid, heeft zijn functie neergelegd en is overgestapt naar een adviserende rol. Daarnaast heeft OpenAI aangepaste instructies geïntroduceerd voor ChatGPT-gebruikers om te voorkomen dat instructieprompts worden herhaald.

Ondertussen test Google een AI-tool voor het schrijven van nieuwsverhalen. Ze hebben deze voorgelegd aan publicaties zoals The New York Times en The Washington Post. Apple is eveneens bezig met de ontwikkeling van een chatbot, gerefereerd als “Apple GPT”, om te concurreren met marktleiders OpenAI en Google.

Meta heeft een nieuwe familie van AI-modellen gelanceerd, ontworpen voor chatbottoepassingen, genaamd Llama 2. Naast deze ontwikkelingen heeft Microsoft Bing Chat Enterprise aangekondigd, een AI-gevoede chatbot met op bedrijven gerichte data privacy- en governancecontroles.

Een open brief ondertekend door meer dan 8500 auteurs laat zien dat er ook kritiek is op het gebruik van AI. De brief protesteert tegen het gebruik van hun schrijven in generatieve AI-systemen zonder toestemming of compensatie.

In de wereld van entertainment en media heeft Fable Studios een AI-model gepresenteerd dat naar verluidt een geheel tv-programma kan schrijven, regisseren, acteren en bewerken. Dit model, genaamd Showrunner, belooft een revolutie in de productie van inhoud. Disney Research heeft een methode ontwikkeld om virtuele bewegingen van personages te mappen op echte robots, waardoor het makkelijker wordt om levensecht robotgedrag te creëren.

Tot slot is AI gebruikt om de locatie van waardevolle mineralen wereldwijd te voorspellen, wat onze kennis van mineralisatie verbetert. Het is duidelijk dat de wereld van AI volop in beweging is, met zowel grote bedrijven als individuele auteurs die hun stempel drukken op deze snel evoluerende technologie.