/

18 July 2023

Ophef over AI-technologiebedrijven die auteursrechtelijke inbreuk plegen met taalmodellen

Het is onlangs bekend geworden dat meer dan 8.500 auteurs een open brief hebben ondertekend waarin zij hun ongenoegen uiten over de technologiebedrijven achter grote taalmodellen, zoals ChatGPT, Bard en LLaMa. Volgens de inhoud van deze brief maken deze bedrijven zonder toestemming of vergoeding gebruik van de creatieve inspanningen van deze auteurs.

Deze taalmodellen hebben de capaciteit om de taal, verhalen, stijl en ideeën van de auteurs te imiteren en te reproduceren, zonder hiervoor de juiste toestemming te verkrijgen. Dit roept vragen op over de oorsprong van de werken die door AI-ontwikkelaars worden gebruikt. Hoewel het onduidelijk is waar deze inhoud vandaan komt, is het zeker dat ze niet via de legale kanalen, zoals uitgevers, zijn gelicenseerd.

Een zorgwekkende trend die wordt opgemerkt, is de opmars van AI-gegenereerde werken van lage kwaliteit op bestsellerlijsten. Uitgevers worden overspoeld met dergelijke werken, wat wijst op de groei van deze praktijk. De auteurs vragen in hun open brief dan ook dat bedrijven toestemming vragen en een passende vergoeding betalen voor het gebruik van hun auteursrechtelijk beschermde materiaal in AI-programma’s. Bovendien eisen zij een compensatie voor het gebruik van hun werken in de output van AI.

De brief erkent weliswaar dat het onwaarschijnlijk is dat er juridische stappen worden ondernomen vanwege de kosten en de tijd die hiermee gemoeid is, maar dringt er bij de bedrijven op aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. De schade die het gebruik van auteurswerken in AI-modellen veroorzaakt, is mogelijk niet algemeen begrepen of erkend, waardoor bedrijven minder snel geneigd zijn het probleem vrijwillig aan te pakken.

Dit is niet alleen een zorg voor auteurs van algemene literatuur. Ook uitgevers van sciencefiction ervaren een stortvloed aan door AI gegenereerde verhalen. Het is duidelijk dat deze kwestie een breed scala aan genres en schrijvers treft, met mogelijke verstrekkende gevolgen voor de literaire wereld.

Het potentieel van AI in de literatuur kan zowel opwindend als verontrustend zijn. De technologie opent nieuwe deuren en mogelijkheden, maar het roept ook ethische en juridische vragen op. De discussie hierover is nog lang niet voorbij en zal blijven evolueren naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Het is van vitaal belang dat auteursrechten worden gerespecteerd en beschermd, ongeacht de vooruitgang van de technologie. Deze open brief werpt licht op deze kwestie en roept op tot actie. Het is nu aan de technologiebedrijven om te reageren en hun verantwoordelijkheden op dit gebied te nemen.