/

18 July 2023

Meta kondigt lancering Open Innovation AI Research Community aan

Meta, het bedrijf bekend om zijn leidende rol binnen sociale media en technologie, kondigt de lancering aan van de Open Innovation AI Research Community. Dit nieuwe initiatief heeft als doel om transparantie, innovatie en samenwerking te bevorderen onder onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De groep zal zich aanvankelijk richten op de privacy, veiligheid en beveiliging van grootschalige taalmodellen, zoals OpenAI’s ChatGPT. De nadruk ligt op het verfijnen van AI-modellen en het vaststellen van een agenda voor toekomstig onderzoek. Het is een ambitieus plan, dat de mogelijkheid biedt om de toekomst van AI te vormen in een omgeving die zowel open als inclusief is.

Hoewel Meta’s eigen onderzoekers naar verwachting zullen deelnemen, zal de gemeenschap worden geleid door de leden zelf, waarbij Meta AI fungeert als facilitator. Dit is een cruciaal aspect van het initiatief en zorgt ervoor dat de focus ligt op samenwerking en de uitwisseling van ideeën, in plaats van op hiërarchie en competitie.

De gemeenschap streeft ernaar om grootschalige open-source foundation modellen te ondersteunen, de training van de volgende generatie onderzoekers te versnellen en richtlijnen te ontwikkelen voor verantwoorde open-source modelontwikkeling. Dit laat zien dat Meta niet alleen geïnteresseerd is in het directe voordeel van AI, maar ook in het leggen van een solide basis voor toekomstige generaties.

Meta is van plan workshops te sponsoren over kritieke onderzoeksvragen, hoewel er nog niet veel details zijn gegeven over hoe dit er precies uit zal zien. Leden van de gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de financiering van hun eigen werk, en Meta heeft zich nog niet verbonden aan het verstrekken van kapitaal of rekenbronnen.

Er zijn echter ook sceptische geluiden. Sommigen zien het initiatief als puur voor de bühne, gezien Meta’s controversiële geschiedenis met AI. Dit omvat racistische AI-demonstraties en ontoereikende AI-ethiektools. De vraag blijft of de gemeenschap daadwerkelijk betekenisvolle verandering zal teweegbrengen, vooral gezien de beperkte middelen die in eerste instantie aan het initiatief zijn toegewijd.

Ondanks deze uitdagingen blijft Meta openstaan voor aanvragen van onderzoekers uit diverse disciplines en technische vaardigheden. De deadline om aan te vragen voor de Open Innovation AI Research Community is 10 september. Meerdere deelnemers van dezelfde universiteit kunnen zich aanmelden. Dit onderstreept het inclusieve karakter van het initiatief.

Meta’s nieuwe Open Innovation AI Research Community belooft een spannend nieuw tijdperk in te luiden voor AI-onderzoek en -ontwikkeling. Hoewel er veel werk aan de winkel is, zullen de beloningen, als ze worden verwezenlijkt, de inspanningen zeker waard zijn.