/

18 July 2023

Britse regering mist essentiële AI-regulering, aldus toonaangevend rapport

De Britse regering beweert een internationale leider te zijn op het gebied van AI-veiligheid, maar heeft geen nieuwe binnenlandse wetgeving aangenomen om AI-toepassingen te reguleren. Dit feit is onderwerp van discussie geworden sinds de Ada Lovelace Institute, een toonaangevende autoriteit op het gebied van AI en digitale technologieën, een rapport heeft gepubliceerd waarin wordt gesteld dat de Britse aanpak voor het reguleren van AI tegenstrijdig is en essentiële inhoud ontbeert.

Het rapport, dat een belangrijk naslagwerk is geworden voor experts uit de sector, beveelt 18 verbeteringen aan de regeringsbeleid over AI-regulatie aan. Deze verbeteringen omvatten onder meer een heldere definitie van AI-veiligheid en de behoefte aan nieuwe instellingen en regelgeving. De huidige aanpak van het VK, die voornamelijk leunt op bestaande regulatoren en principes zonder nieuwe wettelijke bevoegdheden of financiering, wordt als ineffectief en ongeloofwaardig beschouwd.

Het rapport vestigt de aandacht op hiaten in het Britse regelgevingslandschap en de noodzaak van duidelijkere rechten en nieuwe instellingen om ervoor te zorgen dat waarborgen zich over de hele economie uitstrekken. De pogingen van de regering om een wereldwijd AI-veiligheidscentrum te worden, worden ondermijnd door haar deregulerende hervorming van het nationale gegevensbeschermingskader.

Het rapport dringt aan op een herziening van bepaalde elementen van de hervormingswet op het gebied van gegevensbescherming. Het stelt voor om een wettelijke plicht voor regulatoren in te voeren om AI-principes in overweging te nemen. Daarnaast wordt het idee geopperd om een gemeenschappelijke set van bevoegdheden voor regulatoren in te voeren en de wetgeving rond AI en aansprakelijkheid te verduidelijken.

Het rapport roept op tot verplichte rapportagevereisten voor in het VK gevestigde ontwikkelaars van basismodellen. Daarnaast wordt gepleit voor investeringen in kleinschalige pilotprojecten om een beter inzicht te krijgen in AI-trends. Het is duidelijk dat de huidige aanpak van de Britse regering niet volstaat en dat meer inspanningen nodig zijn om AI veilig te maken voor het volk.

Het is onontkoombaar dat we ons in het tijdperk van AI bevinden. Het is daarom essentieel dat overheden investeren in adequate regulering en het creëren van bewustzijn over de potentiële risico’s van AI. Het is in ieders belang, zowel in het VK als wereldwijd, dat we AI veilig en ethisch verantwoord inzetten, en dat we de risico’s adequaat beheren voor het welzijn van de samenleving.