/

17 July 2023

Common Sense introduceert nieuw beoordelingssysteem voor AI-producten voor kinderen

De non-profitorganisatie Common Sense gaat AI-technologieproducten introduceren in haar beoordelings- en classificatiesysteem. Met de nieuwe aanpak zal de organisatie AI-producten, met name diegene die worden gebruikt door kinderen en leraren, beoordelen op verschillende aspecten.

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door Common Sense en Impact Research is 82% van de ouders voorstander van een rating systeem om de geschiktheid van AI-producten voor kinderen te meten. Met de implementatie van deze nieuwe aanpak wil de organisatie bijdragen aan toekomstige wetgevende en regulerende inspanningen rond online veiligheid voor minderjarigen.

In het verleden heeft Common Sense haar bezorgdheid geuit over het ontbreken van zinvolle veiligheidsmaatregelen in AI en het potentieel voor vooringenomenheid in generatieve AI-technologieën. Hoewel de organisatie geen specifiek lanceertijdschema heeft aangegeven, benadrukt ze wel de urgentie van het creëren van een betrouwbaar beoordelingssysteem voor AI.

Common Sense is van mening dat een betrouwbaar hulpmiddel noodzakelijk is om zowel het publiek als beleidsmakers te informeren over de invloed van AI op kinderen en de samenleving. De organisatie ziet een cruciale rol voor zichzelf weggelegd in het vormen van een geïnformeerde publieke opinie en het stimuleren van verantwoordelijke regelgeving ten aanzien van AI en technologieproducten voor kinderen en jongeren.

Het is duidelijk dat AI-producten almaar meer aanwezig zullen zijn in het onderwijs en in het leven van kinderen. Daarom is het van groot belang dat er een onafhankelijk en betrouwbaar classificatiesysteem komt dat deze producten beoordeelt op geschiktheid en veiligheid. Common Sense neemt hierin het voortouw en is vastbesloten om technologie op een veilige en verantwoorde manier te integreren in het leven van de jongsten onder ons.

Hoewel er nog veel onbekend is over hoe AI onze samenleving zal beïnvloeden, is één ding zeker: Common Sense zet zich in voor het belangen van kinderen in dit opkomende digitale tijdperk. Met het nieuwe classificatiesysteem wil de organisatie ervoor zorgen dat kinderen en jongeren de voordelen van AI kunnen benutten, terwijl ze beschermd worden tegen mogelijke risico’s.