/

15 July 2023

De veerkracht van cybersecurity in tijden van economische onzekerheid: Een kritische blik op de financieringsdaling.

Cybersecurity start-ups hebben in het tweede kwartaal van 2021 slechts 1,6 miljard dollar aan durfkapitaal opgehaald, een daling van 63% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is het laagste bedrag dat de sector heeft opgehaald sinds het vierde kwartaal van 2019. De daling van de financiering suggereert dat cybersecurity wellicht niet zo recessiebestendig is als eerder werd gedacht.

In het verleden is de cybersecuritysector vaak gezien als een veilige haven, een sector die goed bestand is tegen economische tegenwind. De cijfers van dit kwartaal zetten dit idee echter op losse schroeven. De drastische daling van de financiering roept vragen op over de veerkracht van de sector in tijden van economische onzekerheid.

Wat de verklaring ook is voor de daling, het is duidelijk dat investeerders hun geld elders hebben geplaatst. Opmerkelijk genoeg blijken andere sectoren, zoals generative AI en dierlijke landbouw, beter bestand tegen de recessie. Dit zijn sectoren die men niet onmiddellijk zou associëren met economische veerkracht, maar die desondanks een groter deel van de investeringen lijken aan te trekken.

Generative AI, de technologie die gebruikt wordt om automatisch content te maken, zoals teksten, afbeeldingen en muziek, heeft een sterke groei doorgemaakt ondanks de economische uitdagingen. Dit wijst op het groeiende belang van deze technologie in diverse sectoren, van entertainment tot marketing en journalistiek.

Evenzo heeft ook de dierlijke landbouwsector verrassend goed standgehouden in het economische klimaat. Deze sector is traditioneel gezien als een stabiele investering, maar de recente groei in agri-tech start-ups toont aan dat er nog steeds ruimte is voor innovatie en groei.

Terwijl de cybersecuritysector tegenwind ervaart, is het fascinerend om te zien dat andere, minder voor de hand liggende sectoren, zoals generative AI en dierlijke landbouw, in staat zijn om te floreren. Dit toont aan dat recessiebestendigheid niet beperkt is tot traditioneel ‘veilige’ sectoren.

De daling van de financiering in de cybersecuritysector is verrassend, vooral gezien de huidige wereldwijde afhankelijkheid van digitale technologieën. Investeerders hadden verwacht dat deze sector relatief veerkrachtig zou zijn, gezien de toenemende vraag naar cybersecuritydiensten naarmate bedrijven en individuen meer en meer online gaan.

Hoewel het duidelijk is dat de financiering voor cybersecurity start-ups is gedaald, blijft het afwachten of deze trend zich zal voortzetten. De wereld wordt steeds digitaler en de vraag naar cybersecurity zal waarschijnlijk blijven groeien. Deze recente daling kan een tijdelijke terugval zijn, of het kan wijzen op een grotere verschuiving in de prioriteiten van investeerders. Ongeacht de oorzaak, biedt deze ontwikkeling voedsel voor gedachten over de veerkracht van verschillende sectoren in het licht van economische uitdagingen.