/

14 July 2023

Onderzoek naar Uitbesteding van AI-diensten in Kenia onthult Uitbuiting en Behoefte aan Bescherming

In Kenia hebben werknemers die hebben bijgedragen aan inhoudsmoderatie voor ChatGPT een petitie ingediend waarin ze wetgevers oproepen om outsourcing door grote technologiebedrijven in Kenia te onderzoeken. De werknemers eisen onderzoek naar de aard van het werk, de omstandigheden en de bedrijfsvoering van grote technologiebedrijven die diensten uitbesteden in Kenia.

Het initiatief voor de petitie kwam in reactie op een rapport van Time dat de lage beloning en de uitdagende aard van het werk van de werknemers belichtte. Hun taak betrof het beoordelen van grafische en schadelijke inhoud. De werknemers beweren dat ze zijn uitgebuit en dat er geen adequate ondersteuning is geboden, wat heeft geleid tot ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

Ze eisen regelgeving voor het uitbesteden van schadelijke technologie en bescherming voor werknemers die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat Sama, het bedrijf dat betrokken is bij de inhoudsmoderatie, grote klanten heeft, waaronder Google en Microsoft, en meer dan 3.000 werknemers telt.

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, erkende de uitdagende aard van het werk en verklaarde dat ethische standaarden en welzijnsnormen waren gedeeld met de data-annotators. Sama gaf aan open te staan voor samenwerking met de Keniaanse overheid om basisbescherming vast te stellen en audits van arbeidsomstandigheden te verwelkomen.

Het doel van de petitie van de werknemers is het aanpakken van de vermeende uitbuiting door grote technologiebedrijven en het beschermen van de betrokken werknemers. De roep om verantwoordelijkheid, transparantie en eerlijke behandeling brengt de ethische discussie over technologieplatforms naar een nieuwe hoogte. Het is een cruciale stap naar erkenning van de uitdagingen en risico’s die verband houden met het digitale tijdperk en de noodzaak om robuuste beschermingsmaatregelen voor werknemers te waarborgen.

Deze situatie onderstreept het groeiende bewustzijn van de noodzaak om de digitale arbeidsmarkt te reguleren. Het legt de aandacht op de beperkingen en mogelijke gevaren van het ongecontroleerd toelaten van technologiegiganten op ongereguleerde markten. Het is duidelijk dat er behoefte is aan een wereldwijde aanpak om dergelijke problemen aan te pakken, en deze situatie kan als een katalysator dienen voor bredere veranderingen in de sector.