/

13 July 2023

Meta gooit Open-source in de strijd om technologische superioriteit

Meta maakt zich op voor de lancering van een commerciële versie van haar kunstmatige intelligentie (KI) model, met als doel te concurreren met Microsoft-gesteunde OpenAI en Google in de ontwikkelingsrace van generatieve AI. Generatieve AI, in staat om tekst, afbeeldingen en code te creëren, wordt aangedreven door grote taalmodellen (LLM’s) die zijn getraind op enorme datasets en aanzienlijke rekenkracht vereisen.

Het LLM van Meta, bekend als LLaMA, is eerder uitgebracht voor onderzoekers en academici, maar de nieuwe versie zal breder beschikbaar en aanpasbaar zijn voor bedrijven. In tegenstelling tot concurrenten zoals OpenAI, zijn de LLM’s van Meta “open-source”. Dit betekent dat de details van het nieuwe model openbaar zullen worden vrijgegeven, in plaats van een ‘black box’ te zijn waarbij de data en code die worden gebruikt om het model te bouwen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Deze zet maakt deel uit van de escalerende competitie tussen techgiganten in Silicon Valley om dominantie in AI te vestigen. Meta hoopt dat een open model bedrijven van alle groottes in staat zal stellen de technologie te verbeteren en applicaties erop te bouwen, waardoor Meta zijn concurrenten kan bijbenen.

Ondanks het open-source karakter en de huidige gratis status, heeft Meta overwogen om zakelijke klanten te laten betalen voor het fijn afstemmen van het model met behulp van hun eigen bedrijfsspecifieke data. Er zijn echter nog geen plannen om dergelijke kosten te implementeren.

Deze initiatief maakt deel uit van Meta’s bredere streven om een digitale wereld te creëren die bekend staat als de metaverse en om zijn investeringen in AI te vergroten, ondanks de lauwe ontvangst door investeerders.

Open-source modellen bieden voordelen zoals hoger gebruik, meer data input voor AI om te verwerken en verbeterde technologie en beveiliging doordat ontwikkelaars bugs kunnen opsporen en aanpakken. Er zijn echter ook potentiële risico’s verbonden aan open-source AI, waaronder misbruik door kwaadwillende actoren, verspreiding van misinformatie en juridische kwesties met betrekking tot intellectueel eigendom en auteursrecht.

De nadruk van Meta op een open-source aanpak is zeker een belangrijke onderscheidende factor. Het illustreert de ambitie van het bedrijf om een gemeenschap van ontwikkelaars te koesteren die bijdragen aan het platform, niet alleen om de technologie te verbeteren, maar ook om nieuwe toepassingen ervan te ontdekken. Door deze aanpak hoopt Meta op een verhoogde inzet en innovatie, waardoor de toepassingen van LLaMA veel verder kunnen gaan dan alleen Meta’s interne behoeften.

Dit streven naar openheid is echter geen garantie voor succes. In een snel evoluerende AI-omgeving wordt het vermogen om op maat gemaakte, gespecialiseerde modellen te bouwen en te implementeren, steeds belangrijker. Deze aanpassing is vaak gebaseerd op bedrijfsspecifieke gegevens, wat in contrast kan staan met Meta’s open-source aanpak.

Daarnaast mag het belang van ethische en juridische kwesties niet worden onderschat. Zoals eerder opgemerkt, brengt open-source AI risico’s met zich mee, waaronder misbruik door kwaadwillende en verspreiding van misinformatie. Deze kwesties vereisen een sterke regulering en begeleiding, iets wat mogelijk moeilijk te bereiken is in een wereldwijde, open-source omgeving.

Het is duidelijk dat Meta’s inzet op AI deel uitmaakt van een grotere strategie om de voortrekkersrol in de technologie-industrie te behouden en uit te breiden. Het succes van deze strategie zal echter afhangen van het vermogen van het bedrijf om een evenwicht te vinden tussen de vele uitdagingen en kansen die met deze ambitie gepaard gaan. In de huidige techwereld, waar het tempo van verandering hoog is en de concurrentie hevig, zal het spannend zijn om te zien hoe de keuzes van Meta op het gebied van open-source AI zich ontvouwen in de komende jaren.

From the same category