/

13 July 2023

Belangrijke regels voor generatieve AI-diensten in China: alles wat je moet weten

China heeft voorlopige regels onthuld om generatieve AI-diensten te reguleren, waaronder API-providers. Deze nieuw aangekondigde wetgeving markeert een belangrijke stap in de poging van het land om de technologische vooruitgang te reguleren en de integriteit van haar kern socialistische waarden te beschermen.

Een centraal aspect van deze nieuwe regels is de noodzaak voor AI-diensten om inhoud te voorkomen die de nationale veiligheid bedreigt of pornografie, terrorisme of racisme bevordert. Dit is van cruciaal belang in een tijd waarin China ernaar streeft zijn nationale imago en zijn rol op het wereldtoneel te versterken.

Bovendien moeten algoritmen die de openbare mening kunnen beïnvloeden, worden geregistreerd bij de desbetreffende autoriteit. Dit helpt de overheid om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verspreid, in lijn is met de nationale belangen en om eventuele schadelijke informatie te voorkomen.

Generatieve AI-serviceproviders moeten een administratieve licentie verkrijgen in overeenstemming met de wet. Dit zorgt ervoor dat alle bedrijven die deze technologie leveren, op de hoogte zijn van hun wettelijke verplichtingen en dat eventuele schendingen van deze verplichtingen kunnen worden opgespoord en bestraft.

Een belangrijk aspect van de nieuwe regels is dat ze discriminatie verbieden. Algoritmen mogen niet discrimineren op basis van factoren als etniciteit, geslacht, leeftijd, beroep of gezondheid, en mogen niet worden gebruikt voor anti-concurrentiegedrag. Dit reflecteert een belangrijk streven naar gelijkheid en eerlijkheid binnen de AI-sector.

Bovendien worden serviceproviders aangemoedigd om anti-verslavingssystemen voor minderjarige gebruikers te creëren. Dit is een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat jongeren beschermd zijn tegen de mogelijke schadelijke effecten van overmatig gebruik van AI-diensten.

Serviceproviders zijn verantwoordelijk voor het identificeren en stoppen van het generatieve proces voor illegale inhoud, het corrigeren van algoritmen en het melden van incidenten aan de autoriteiten. Ook dit is een cruciale bepaling om misbruik van deze technologie te voorkomen.

Toezichthouders hebben het recht om toegang te krijgen tot specifieke informatie over generatieve AI-modellen, waaronder trainingsgegevens, grootte, type, taggingregels, en algoritmen. Deze transparantie stelt de overheid in staat om te controleren en te reguleren hoe deze technologie wordt ontwikkeld en gebruikt.

China dringt aan op zelfvernieuwing in AI en moedigt internationale samenwerking aan. Dit illustreert de bereidheid van het land om een leidende rol te spelen op het gebied van AI en om samen te werken met andere landen om deze technologie op een verantwoorde en ethische manier te ontwikkelen.

Tot slot zijn er concrete regels voorgesteld voor een door de staat ondersteund, gecentraliseerd platform voor AI-ontwikkeling. Deze plannen wijzen op het verlangen van China om de ontwikkeling en het gebruik van AI in eigen hand te houden, om zo zijn strategische belangen te beschermen en te bevorderen. Deze nieuwe regels vormen een belangrijke stap in de pogingen van China om de uitdagingen en kansen van AI in de 21e eeuw het hoofd te bieden.