/

13 July 2023

Bard: Kunstmatige Intelligentie Chatbot van Google Lanceert in de EU met Verbeterde Gebruikerscontroles en Transparantie

Google’s kunstmatige intelligentie chatbot, Bard, is nu gelanceerd in de Europese Unie (EU) na het doorvoeren van verschillende verbeteringen om de transparantie en gebruikerscontroles te verbeteren.

De Ierse Data Protection Commission (DPC) blijft in gesprek met Google en heeft gevraagd om een herziening van de werking van Bard binnen drie maanden. De Europese Data Protection Board (EDPB) onderzoekt momenteel of AI chatbots voldoen aan de GDPR en zal Bard in dit onderzoek betrekken.

Google heeft niet specifiek vermeld welke veranderingen er zijn aangebracht om aan de EU-regelgeving te voldoen. De DPC heeft wel een data protection impact assessment (DPIA) voor Bard gezien, wat deel zal uitmaken van de beoordeling.

Bard’s wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking omvatten de uitvoering van een contract en legitieme belangen. Gebruikers krijgen controle over hun gegevens door middel van leeftijdsbeperkingen, privacycontroles, en de mogelijkheid om Bard activiteit te verwijderen.

Niet alleen Bard ligt onder het vergrootglas van Europese toezichthouders. OpenAI’s ChatGPT is ook onderzocht in Italië en heeft wijzigingen doorgevoerd om aan de bezorgdheden te voldoen. Het onderzoek naar ChatGPT in Italië is nog gaande, en andere EU-gegevensbeschermingsautoriteiten zijn eveneens onderzoeken gestart.

Het doel van de EDPB taskforce is om handhavingsacties op AI chatbots te harmoniseren, hoewel dit uitdagend kan zijn vanwege de verschillende benaderingen van de verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s).

Het is duidelijk dat de invloed van AI chatbots op de privacy en gegevensbescherming van individuen een groeiend punt van zorg is in de EU. Bedrijven als Google en OpenAI moeten ervoor zorgen dat hun systemen voldoen aan de strikte regelgeving van de EU om de persoonlijke gegevens van hun gebruikers te beschermen. De komende maanden worden cruciaal voor Bard en andere AI chatbots, aangezien ze zich zullen moeten aanpassen en evolueren om te voldoen aan de veranderende eisen van de regelgevende instanties.