/

11 July 2023

GPT-4 in ChatGPT, Mercedes Adopteert AI, en Meer!

OpenAI heeft onlangs haar nieuwste taalschrijfmodel, GPT-4, uitgebracht. Dit model vormt de kern van ChatGPT, de geavanceerde chatbot van OpenAI. Abonnees van ChatGPT Plus hebben nu toegang tot een nieuwe browsefunctie waarmee de chatbot Bing kan doorzoeken om antwoorden te vinden. Dit is slechts één voorbeeld van hoe OpenAI ChatGPT aan het internet heeft gekoppeld, met plugins die toegang geven tot kennisbronnen van derden.

Bovendien, Mercedes, de bekende autofabrikant, heeft ChatGPT geïntegreerd in haar infotainmentsysteem, waardoor de gebruikerservaring naar een nieuw niveau wordt getild. Daarnaast is de ChatGPT-app nu ook beschikbaar op de iPad, met ondersteuning voor Siri en Shortcuts.

Het nieuwste model, GPT-4, is toegankelijk via ChatGPT Plus en een openbare API, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor ontwikkelaars en gebruikers. OpenAI heeft ook ChatGPT Business gelanceerd, een abonnement specifiek gericht op professionals en bedrijven. Deze stap illustreert OpenAI’s toewijding om AI technologie breder toegankelijk te maken.

Maar, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. OpenAI’s poging om een handelsmerk aan te vragen voor “GPT” stuitte op een afwijzing vanwege procedurele fouten. Bovendien heeft OpenAI in Italië juridische problemen gehad en is het bevolen om de lokale dataverwerking te stoppen.

De potentie van AI-technologie, zoals ChatGPT, brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Er zijn zorgen geuit over de mogelijkheid dat ChatGPT wordt gebruikt voor fraude en oplichting. Er zijn bijvoorbeeld gevallen geweest waarin ChatGPT is gebruikt om malware te verspreiden op Facebook. Deze incidenten hebben vragen opgeroepen over de toxiciteit en veiligheid van de technologie.

ChatGPT vindt zijn toepassing in diverse platforms en diensten, waaronder Bing, Mercedes en Discord. Hoewel de toepassingen divers zijn, is het gebruik van ChatGPT niet zonder controverse. Het is gebruikt voor het schrijven van essays en code, wat heeft geleid tot beschuldigingen van plagiaat en misinformatie.

Als gevolg hiervan hebben verschillende scholen en hogescholen ChatGPT verboden vanwege de zorgen over plagiaat en het verspreiden van onjuiste informatie. Ook zijn er zaken van laster, plagiaat en valse beschuldigingen in verband gebracht met door ChatGPT gegenereerde teksten. Deze kwesties hebben de noodzaak van strikte regelgeving en controlemechanismen benadrukt.

In een poging om deze zorgen te verlichten, heeft OpenAI privacybeschermingsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Bovendien wordt de inhoud gegenereerd door ChatGPT auteursrechtelijk beschermd door de gebruiker die het verzoek heeft ingediend.

Op dit moment is OpenAI betrokken bij een rechtszaak die gevolgen kan hebben voor AI-systemen die zijn getraind op openbaar beschikbare gegevens. Deze zaak toont aan dat het gebruik van AI, zoals ChatGPT, ons op onbekend juridisch terrein brengt. Het gebruik van deze technologie moet daarom zorgvuldig worden gecontroleerd om de integriteit en de rechten van alle betrokkenen te waarborgen.

Hoewel er serieuze zorgen zijn over de potentiele negatieve implicaties van AI, biedt technologie zoals ChatGPT ook ongekende mogelijkheden. Het is onze verantwoordelijkheid om deze technologie op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken, terwijl we de technologische vooruitgang en de voordelen die het met zich meebrengt, blijven omarmen.