/

5 May 2023

AI heeft het besturingssysteem van de mensheid gehackt

Historicus en filosoof Yuval Noah Harari, bekend om zijn baanbrekende ideeën en wereldwijde invloed, beweert dat kunstmatige intelligentie (AI) het besturingssysteem van de menselijke beschaving heeft gehackt en de loop van de geschiedenis voorgoed zal veranderen. In zijn recente uitspraken waarschuwt Harari voor de gevolgen van AI op het gebied van politiek, cultuur en menselijke relaties en benadrukt hij het belang van regelgeving om te voorkomen dat AI een massavernietigingswapen wordt.

AI heeft het vermogen om taal te manipuleren en te genereren, waardoor het besturingssysteem van de menselijke beschaving wordt gehackt. Taal vormt immers de basis van de menselijke cultuur en is terug te vinden in verhalen, wetten, mythen en heilige geschriften.

De gevolgen van AI’s taalvaardigheden zijn immens. Zo kan het politiek beïnvloeden door het massaal produceren van politieke content en nepnieuws. Er kunnen zelfs sekten ontstaan op basis van teksten geschreven door niet-menselijke intelligentie. AI kan intieme relaties aangaan met mensen en hun meningen en wereldbeelden beïnvloeden. Hierdoor verschuift het strijdtoneel door AI van aandacht naar intimiteit, wat de menselijke samenleving en psychologie ingrijpend kan veranderen.

AI-tools zouden kunnen fungeren als alwetende orakels, waardoor industrieën zoals nieuws en reclame worden verstoord. Wanneer AI de cultuur overneemt, kan dit het einde betekenen van door de mens gedomineerde geschiedenis. Dit brengt ons dichter bij het concept van gevangen zitten in een wereld van illusies.

AI kan echter ook worden gebruikt voor goede doeleinden, zoals het vinden van een oplossing voor bepaalde ziekten of het oplossen van de ecologische crises. Harari benadrukt dat regelgeving cruciaal is om ervoor te zorgen dat AI wordt gebruikt voor goede doeleinden en niet als een massavernietigingswapen. Veiligheidscontroles zouden verplicht moeten zijn voordat AI-tools in het publieke domein worden uitgebracht.

Ongecontroleerde AI-implementaties zouden sociale chaos creëren, wat autocraten ten goede komt en democratieën ruïneert. De eerste regelgeving zou verplichte AI-disclosure moeten zijn, zodat mensen weten wanneer ze met AI communiceren in plaats van met een mens.

Yuval Noah Harari schetst een toekomst waarin AI onlosmakelijk verbonden is met alle aspecten van het menselijk leven. De gevolgen hiervan kunnen zowel positief als negatief zijn. Het is nu aan ons, de mensheid, om te bepalen hoe AI onze toekomst zal vormgeven en ervoor te zorgen dat we de controle behouden over ons eigen besturingssysteem.